GDPR
IoT ve Modern Sistemler

IoT ve Modern Sistemler

ML and AI / 7 September 2016 / 2 dk. / Sesli Makale

Last Update: 29 August 2018

Internet of things (veya IoT) terimi, Türkçe'ye Nesnelerin İnternet'i olarak geçmiş, fiziksel cihazların ve nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük altyapı sistemleriyle (genellikle elektronik aletler, yazılımlar, sensörler) bağlantılı olduğu iletişim ağına verilen isimdir.

IoT, nesnelerin mevcut ağ altyapısı boyunca uzaktan algılanmasını veya kontrol edilmesini sağlar; fiziksel dünyanın ve nesnelerinin bilgisayar tabanlı sistemlere daha doğrudan bir yolla entegrasyonu için fırsatlar yaratır ve insan müdahalesinin azalmasına ek olarak verimlilik, doğruluk ve ekonomik fayda bakımından iyileştirmeler de sağlar. IoT, sensörler ve ek çevre bileşenleri ile zenginleştirildiğinde, modern çağ teknolojisi; akıllı şebekeler, akıllı evler, akıllı ulaşım ve akıllı şehirler gibi teknolojileri de kapsayan, siber-fiziksel sistemlerin daha genel sınıfının bir örneği haline gelir. Her nesne, kendi entegre olduğu sistem ile özdeşleşebilir, yerine göre mevcut internet altyapısında birlikte de çalışabilir. Uzmanlar, IOT'in 2020 yılına kadar yaklaşık 50 milyar nesneden oluşacağını tahmin ediyor. (*1)

Genellikle, IoT'in machine-to-machine (M2M) iletişimlerinin ötesine geçen ve çeşitli protokolleri, etki alanlarını ve uygulamaları kapsayan aygıtlar, sistemler ve hizmetleri gelişmiş bağlantı ile sunması beklenmektedir. Tüm bu entegre aygıtların (akıllı nesneler dahil) aralarındaki bağlantının, neredeyse tüm alanlarda otomasyona öncülük etmesi beklenirken aynı zamanda smart grid (akıllı ağ) gibi gelişmiş uygulamaları ve akıllı şehirler gibi alanlara da yayılmasını da sağlamaktadır.

IoT ile kastedilen "nesneler", kalp takip cihazları ve görüntüleme implantları, çiftlik hayvanlarındaki biyo çipler ve transponderleri, kıyı sularındaki elektrikli istiridyeler (electric clams), dahili sensörler bulunan otomobiller, çevresel/gıda/patojenler için DNA analiz ve gözlem cihazları, arama kurtarma operasyonlarında itfaiyecilere yardımcı olan izleme ve saha tarama cihazları gibi çok çeşitli alanlardaki nesneleri ifade edebilir. Hukuk bilimcileri bu "nesnelere"; "donanım, yazılım, veri ve hizmetin ayrılmaz bir karışımı" olarak bakmakta ve yorumlamaktadırlar (*2). Bu nesneler ve cihazlar, mevcut bulunan çeşitli teknolojilerin yardımıyla faydalı verileri toplar ve ardından bu verileri diğer cihazlar arasında otonom bir şekilde aktarır ve akış bu şekilde devam eder.

IoT için şu anki pazar ürünlerine örnek vermek gerekirse; ev otomasyonunu oluşturan unsurlar (aynı zamanda akıllı ev cihazları olarak da bilinmektedir), aydınlatma gereçleri, ısıtma (akıllı termostat vb.), havalandırma, klima (HVAC) sistemleri ve yıkayıcı / kurutucular, robotik vakumlar ve benzeri cihazların kontrolü ve otomasyonu, hava temizleyiciler, fırınlar veya uzaktan Wi-Fi ile yönetilebilen buzdolapları / derin dondurucular verilebilir.

Internet'e bağlı cihazların otomasyonun yeni uygulama alanlarına yayılması kadar, IoT'un da çeşitli alanlardan büyük miktarda veri üretmesi ve bunun sonucunda üretilen verilerin hızlı bir şekilde bütünleştirilebilmesi, ve bu bilgilerin işlenebilir, dizinlenebilir, depolanabilir ve işleyebilir olması da beklenmektedir.

Özet olarak, IoT, bugünün Akıllı Şehirler (*3) ve Akıllı Enerji Yönetim Sistemleri (*4)'nin vazgeçilmez platformlarından biri olmuştur ve yetkinliği de gün geçtikçe artmaktadır.


  1. The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything
  2. Contracting for the 'Internet of Things': Looking into the Nest
  3. The 'Internet of things' will mean really, really big data
  4. The 'The Internet of Things Database' Data Management Requirements
Get Support!
Dermedya Project Support
What you have in your mind? Ask us!
Kerem Halat
Kerem Halat
+90 530 318 0288
Müsait
Mahmut Namlı
Mahmut Namlı
+90 539 690 0135
Müsait