GDPR

Aşağıdaki politikalar, Der Medya A.Ş.'nin gizlilik politikasının ayrılmaz bütünüdür ve altta belirtilen maddelerdeki durumlar dışında kesinlikle bir bütün olarak ele alınacaktır:

  • Türkiye'de ikamet eden veya faaliyet gösteren kişi/kuruluşlar için Kişisel Verilerin Korunması Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası şartları göz önünde bulundurulacaktır.
  • U.S., Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden veya faaliyet gösteren kişi/kuruluşlar için GDPR Compliance Policy şartları göz önünde bulundurulacaktır.

[TR] Kişisel Verilerin Korunması Metni

Metni Oku

[TR] Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Politikayı Oku

[EN] GDPR Compliance Policy

Read Policy